Luohe Juyou Commercial & Trading Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $71,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Luohe Juyou Commercial & Trading Co., Ltd.
Henan, China

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

3.500,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)

Bella Zhang
Loading
Betty Wang
Loading
Lisa Pan
Loading
COCO Wang
Loading
Maggie Lee
Loading
Lina Cai
Loading

Main Categories

tortilla bread/ dough processing machine
waffle/ ice cream cone machine
filling/package machine
mixing/grinding machine