Luohe Juyou Commercial & Trading Co., Ltd.
การประกันการซื้อขาย
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:US $71,000
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Luohe Juyou Commercial & Trading Co., Ltd.
Henan, China
สินค้ายอดนิยม
ดูเพิ่มเติมค่ะ

สินค้ายอดนิยม-การจัดอันดับ

Bella Zhang
Loading
Betty Wang
Loading
Lisa Pan
Loading
COCO Wang
Loading
Maggie Lee
Loading
Lina Cai
Loading

Main Categories

tortilla bread/ dough processing machine
waffle/ ice cream cone machine
filling/package machine
mixing/grinding machine